დახუჩულ თვალებს ჩამოწყდა ნელა ..

დახუჭულ თვალებს ჩამოწყდა ნელა,
თვალებში ჩადგა მარადი ბნელი...
სულ ერთი წამი იცოცხლა ცრემლმა
და მერე მოკვდა პატარა ცრემლი.
უკანასკნელი სათქმელი მისი –
უსიტყვოდ მოკვდა პატარა ცრემლი...
ჯერ დაიკარგა წერტილი მიწის
და მერე გაჰქრა სამყარო მთელი.
დაცურდა ერთი ვარსკვლავი ცაში,
დააწყებინა კანკალი სანთლებს...
ო, რა ძნელია სიკვდილი მაშინ,
როცა ერთ ცრემლში ათავსებ სათქმელს!