ჩაფიქრებულან მთები ..

ჩაფიქრებულან მთები – სფინქსები,
ზამთრის დარდები დაბადებიათ...
მთებში კვდებიან თოვლის ფიფქები
და მწვერვალებზე საფლავდებიან.