სოფიო ხვედელიძე

სკოლის მოსწავლე

ლურჯი როგორც ზეცის დროშა

ლურჯი ფერი, მწვანე ფერი,
ერთი ფერი ნაცრისფერი,
ზეცა არის ლურჯი ფერი ,
მიდამო კი მწვანე ფერი.
დედამიწის სიმდიდრეა :
ლურჯი ფერი,
თუნდაც ზეცა.
ყველამ ვიცით ფერის ცნობა 
ლურჯი არის ზეცის დროშა.

           2017 წელი 10 მაისი