სოფიო ხვედელიძე

სკოლის მოსწავლე

ლოცვა

ეძინა თურმე იმ ღამეს კაცსა ,
და დაესიზმრა თურმე უფალი
და უთქვამს მისთვის ლოცვაა მისი 
გადამრჩენელი და თვით მშველელი.
გამოიღვიძა იმ ღამეს კაცმა
და დაიჩოქა მუხლზე ძლიერად 
ამბობდა ლოცვას გაზეპირებით 
ევედრებოდა შველას წმინდანებს.
უფალი მის ხმას ისმენდა ლოცვად
ეხმარებოდა ყველა ნაირად .
და იმ დღიდანვე მან დაინახე 
რა დიდებული ძალა აქვს ლოცვას!
        
               2017 წელი 9 მაისი.