უსახელო

მოსწავლე

გრგვინავს ქარების შრიალით ჩანჩქერი

გრგვინავს გრიგალი გორგლების გორვით,
ქარების ქროლვით ქანები ქრება,
შრიალით შინდი შლის შტოებს,
ჩანჩქერი ჩქეფით ჩქარობს ჩავარდნას.