გიორგი ვასაძე

სტუდენტი

მარტოობის 4 ხაზი

დილის ნამი მომსალმა
გამიღიმა მალულად
რად დამტოვე ასე მალე????
თავს ვგრძნობ გადაკარგულად....