******

მეხსიერებამ მიღალატა
ვჩიოდი ამას,
რადგან არ მახსოვს,
ვერ ვიხსენებ მზის ამოსვლას-საიდან?როგორ?
მეხსიერებას აღარ ვჩივი
-თვალის სინათლეს,
მზე ბინდში შედის 
მზის ნათელი იკარგება
სად? და როგორ?