ლაშა მირზელაშვილი - "მელექსე"

სარკის არ მჯერავს - და თავს კიდევ არ ვიცნობ