სანდრე - მეზღვაური

შენი სხეული ცოდვა არის, რომელიც უნდა ჩავიდინო.