შალვა ბერიანიძე

მწერალი/შემოქმედი/ჟურნალისტი - ბიჭუნა

,,მე, ჩემი წილი თეთრი სიბნელე. ზეცისკენ ვზიდე-მზის ქორწილისას.''

ვებ-გვერდი: