თვალებში ამოსაკითხი

ზრახვები ჩემი გაფრენას ცდილობს,
ზრახვებად იქცა ნამი ანკარა
ჩემი სხეული გაგორდა ჭილოფს
და ანკარა ნამს ემინანქარა.

მკლავს წამებათა ცდების რონოდა,
მისდევენ ზრახვებს ჭრელი პეპლები,
რომ გამოძვერი ცოდვის სოროდან.
შენც ჩემდაგვარად დაიფერფლები. 

სტუდენტთა ლიტერატურულ-პუბლიცისტური კრებული ,,დებიუტი"
თბილისი 2016