პოეტი

...


ვუფრთხი ყველას, ვისაც კითხვა შესძლებია, ოღონდ აზრის გამოტანა არ იციან. ვეძებ სულში, გვირილიან-ენძელიანს, ვეძებ იმათ, ლექსს რომ გრძნობენ, განიცდიან. ჩემი ლოცვა და გალობა ლექსებია, ლექსით ვშრომობ, ლექსით ვიბრძვი. (და საერთოდ) ამ სამყაროს თუ კი რამე წესები აქვს, ჩემთვის მხოლოდ ამ ლექსებთან აქვთ საერთო.