დეპრესია

დეპრესია


ეს ჩემი ლექსი სულის მესია
მე თავს მაბეზრებს ეს დეპრ-ესია,
სიცილი ტირილად იქცევა მაშინ,
როცა დარბიან დალღები ტანში.
ესეთი დღენი თვეში ბევრია
და სინანულიც ჩემში მეტია,
აღარ მაშორებს მზერას ბებია
ეჭვის თვალები სულის მკვლელია.

მე ხომ ვნატრობდი სიყვარულს ულევს
წუთისოფელი ყველაფერს ურევს...