0 100

სიტყვის ტკივილი


ხმალსა გამგმირავს,

დაჭრილ კაცს მგმინავს

მკერდში და გვერდში,

არაფერია შედარებით ჭრილობასთან 

სიტყვით

გულში

მოყვასის

მიერ მოყენებულში.
კომენტარები (0)