0 129

ერთობისთვის!


ადამიანი ადამიანის

გვერდით დგომისთვის არს გაჩენილი,

რათა ამ მუხთალ წუთისოფოფელში

გასტანონ დრონი ისიც დათვლილი.


თორემ ეს ცრუ, ავი ცხოვრება

შთანთქავს ხორციელს აუგს ვნებასა

და სიყვარულიც მასვე მიჰყვება

თუ არ იქნება დაცულ ხელადა.


ამიტომაც მაქვს მე მოწოდება

თქვენთან ხალხო და ჩემსა თავთა: 

გვიყავრდეს ერთურთ , არა დავტოვოთ 

ერთი-მეორე განწირულადა!
კომენტარები (0)