0 79

პოეზიას


****

თითოეულ ჩემს სიტყვას

ცრემლად წარმოთქმულს,

კალმად დატანილს,

აზრს კი მოქუფრულს,

ახლავს ის ერთი გამოძახილი

და შინაგანი ეგოს ძახილი,

წარმოსულ იგი ღმერთის ნებითად

და იქნება მარად ,წესისად,

სანამდე წამი მოვიდეს, რასაც

ჰქვია იქ ოდეს მისვლა ზეცისად.
/////
მე იქამდე ვწერ, ვწერ და არ გავთავდები ....
კომენტარები (0)