0 22

ხელი ხელს


ჩვენ შეიძლება ბევრი რამე ვთქვათ,
მაგრამ გული კი მხოლოდ ერთს იტევს,
საქმით მტკიცებულს აქვს ძალა ქვათა
და სიტყვებისკენ ვერასდროს იწევს.

დასახმარებელს ხელს რომ გაუწვდი
და ანუგეშებ სიტყვით და საქმით,
ამაზე მეტი შვება რად გინდა
შენ ღმერთის ერთი ყოფილხარ წამით
კომენტარები (0)