0 35

ჩვენზე


უკეთესს ვეძებთ
და ცამდის აგვყავს
რაცა არა გვაქვს.
მაგრამ რაცა გვაქვს
აღარ ვუყურებთ,
გვგონია გაცვდა
და თვალსაც ვხუჭავთ მასზე,რადგან 
დაკარგა ოდეს ჩვენი გარჯა
მონაპოვარი ოფლისა ფასად.
ჩვენ ვერ გავუგებთ ჩვენსა ბუნებას,
ის ორგულია, წააგავს წამხდარს!
კომენტარები (0)