0 38

სევდა თუ ავდარი


წვიმს თუ ქარია,
სევდა კვლავ რჩება
უცვლელად საგნად,
თოვს თუ დარია,
რაღა აზრი აქვს,
თუ სულში ისევ ავდარია
გადაქცეული მკვლელისა მსგავსად.
კომენტარები (0)