ზურაბი - ფოტო

ზურაბი

სტუდენტი(თეოლოგიის ფაკულტეტი)

0 10

ერთი ნაცვალი ან საცვალი იყო იუდა


სანამ გამოჩნდა, სანამ იხილა კაცთა მინდორმა
მასზე ამბობდა ესაია, როცა მოწმობდა
ქალწულისაგან იშვება ძე მხსნელი ქვეყნისა
იესო იყო არის და ის მუდამ იქნება

მან მოიარა ისრაელთა ყველა მთა-მიწა
და დაადგინა მოციქულად თორმეტი წმიდა
ერთი ნაცვალი ან საცვალი იყო იუდა
ბოლოს გამოჩნდა ფულის გარდა სხვა არ უნდოდა

ქრიატე გაყიდა უღალატა ოცდააღ ვერცხლად
ამბორით გასცა უწმიდურმა წმიდათა წმიდა
ისე აღსრულდა ყოველივე როგორაც ითქვა,
თავი მოიკლა უბადრუკმა დიდმა ცოდვილმა
ქრისტე კი აღდგა მესამესა დღესა დამდგარსა
ამაღლდა ზეცად და მას შერჩა კაცის ბუნება
კომენტარები (0)