0 3

1121


გასკდა გული
ჩემი სიტყვით
ჩემი ქცევით
დავუმძიმე მოყვას სული
ვერ ვისწავლე მე ცოდვილმა
დიდებული სიყვარული
განცდა მწარე ტკივილების
გოდებაა ვით ჯურღმული
დაიცალე, ღვარე ცრემლი
ღმერთი იხმე დიდებული
ნუ წარიკვეთ სასოს მტანჯველს
მას უყვარხარ როგორც შვილი
კომენტარები (0)