ზურაბი - ფოტო

ზურაბი

სტუდენტი(თეოლოგიის ფაკულტეტი)

0 11

სიბრძნის კასრი


სურვილები, მიდის მოდის
როგორც ლექსი ქარაფშუტა
თუ აჰყევი გაგიტაცებს 
გაწანწალებს ქუჩა ქუჩა 

იქ კუთხეში ღრმა კასრია
მისგან წვეთავს მძიმე მუზა
მიეახლე გაუსინჯე 
მჩატე პირი არა უჩანს

ვით ხელოვანს ეკადრება
სარგებელი ნახო უნდა
გზას ეკლიანს თუ არ განვლობ
თუ ცხოვრებამ არ გაგტკუცა
არ გამოვა სხვანაირად
თორემ ჭკუა შეგრჩა მრუდად
კომენტარები (0)