ზურაბი - ფოტო

ზურაბი

სტუდენტი(თეოლოგიის ფაკულტეტი)

0 4

ნუ გამოვფიტავთ


დიდება უფალს სიყვარულს წმიდას
მადლობა უფალს კეთილსა და სუფთას
გვსურდეს ჩაერიოს ჩვენს ცხოვრებაში
ეს იყოს ნეტავ ყოველის ნება
ის ხომ ყველაფერს წარმართავს საუკეთესოდ
და ჩვენი ცხოვრებით ვიქნებით ღმერთთან
ნუ გამოვფიტავთ ჩვენს სულს მთლიანად
გვინდოდეს საკვები, რაც მოგვცა ღმერთმა
არა, პურითა ცხოვრობს კაცი
არამედ, იმით რაც გვითხრა ღმერთმა
კომენტარები (0)