0

ივლისის თოთხმეტს...


(ვაჟა-ფშაველას ხსოვნას;ის დაიბადა 1861 წლის 14 ივლისს)

ალიონს გაუმართიათ
ბუმბერაზ მთათა როხ-როხი,
მხრებზედა სხივი ჰფენიათ
ივლისის მზისა,შორ-შორი...
მათ მინდა ვკითხო,ბრძეთაბრძენთ,
ქართველთა მემატიანეს:
_ვინ იყო ვაჟა-ფშაველა?!:
აუკანკალდათ ხვიარებს...
ზეციურ მდუმარებაში
რაღაც ენიშნათ ორფეხს თუ ოთხფეხს...
დავფიქრდებითო,_გამცეს პასუხად;
ნისლი ჩამოწვა ივლისის თოთხმეტს...
კომენტარები (0)