0

,,განდიდებულა მათით ქვეყანა“


მზე რომ ამოვა მთაწმინდის თაღზე
მათ დაადგებათ სხივი პირველი...
ამდენი მადლით აკაშკაშდება 
საფლავის ქვაზედ შუქი ძირძველი...

ჩვენს გულებშია მათი სავანე,
სიბრძნის ალაგიც არის ჩვენთანა,
ვინაც მეხოტბედ დაუდგა მიწას
,, განდიდებულა მათით ქვეყანა“!..
კომენტარები (0)