0

„მზე იცინის,ვარდფურცლობის დარია...“


(,,მზე იცინის,ვარდფურცლობის დარია
და შენს ქოხთან გუგუნია თელების“...
                       ანა კალანდაძე)

,,მზე იცინის,ვარდფურცლობის დარია...“,
ღიღინია მობუბუნე ველების...
გვირილობით გული გადამერია,
ტრფობა მიპყრობს მწვანე-მწვანე სერების...

ვანი გულის ჯერ ვერა მიპოვნია:
სიჭრელეა ნაირ-ნაირ ფერების...
ვარდფურცლობის დარი დამილოცნია,
აწი აღარც მეშინია დეკემბრის!

შორი გზიდან მოირწევა ქარია:
სურნელება მოაქვს მწვანეთ-ველების...
,,მზე იცინის,ვარდფურცლობის დარია
და შენს ქოხთან გუგუნია თელების“...
კომენტარები (0)