0

მფინე ქართვლის სხივები


თუ ცის კამარა გაშავდა,
ღრუბლები თუ ზეიმობენ,
როგორ გაიკვლევს შარა გზას,
როგორ დაიფენს მიმოზებს?
სხივები,ქართვლის სხივები,
როგორ დაიფენს მიმოზებს?

თუკი ამღერდა ბარში ბულბული,
თუკი ჯიხვებმა სადღეგრძელო სთქვეს,
მაშ,რა აკლია ამ საედემოს?
_სხივები,ველებს სიცოცხლეს რომ ჰფენს...
სხივები,ქართვლის სხივები,
სხივები ველებს სიყვარულს რომ ჰფენს...

ხარაჯად გყავდე,ან სხივთა მარგე...
დარაჯად გამყე თავისუფლებას...
თუ გინდა მალხვე,ვით კორჩიოტა,
ოღონდ ნუ მომცემ ავის უფლებას!

მფინე სხივები,ქართვლს მონასტყორცნი,
ლხინიან ღრუბლებს რომ წყნარად აწვან,
როცა ამღერდეს ბარში ბულბული,
როცა ჯიხვებმა სადღეგრძელო სთქვან!..
კომენტარები (0)