0

მრგვალი პრიჩო...


ალუჩა ჰყვავის ასე ლამაზად,
თუ ატმის რტოებს გაუჩნდა ცეცხლი?
იასამანი ასე თამამად,
არ მინახია...რამდენი წელი...

ბანოვანები ქუჩებს ათრობენ:
ოხვრად გაისმის გოდება მათი...
,,შენ"...გინდა იყო მთავარი ,,ბანო",
და ამ გოდების მიზეზი მნათი...

,,შენ"...გინდა ახლა,რომ თავს გიხრიდნენ...
მზერა ცივი_და არ დაიმდურო...
თუმცა,მართალი გაქვს მარტოდმარტო
მრგვალი პრიჩო...და საიდუმლო!
კომენტარები (0)