0

***(ხოლო შუქურა ცოდნა იყო...)


ო,რომელიღაც სამეფოში ისევ დაღამდა...
არც მთვარე მოსჩანს,არც ნათება ციურ ვარსკვლავთა...
მხოლოდ...მარადი!ენთო,უდრეკად,შუქი ცხოველი,
ვითა შუქურა ალექსანდრიის,ბნელის მპყრობელი!
...
იმას სამეფოს ამ ცხოვების ბილიკი ერქვა,
ხოლო შუქურა ცოდნა იყო,კაცთა მლოცველი!...
კომენტარები (0)