0

***(ჩეთი-ჩესია...)


ჩეთი-ჩესია_ჩემი წესია:
თქვენგან მალული და დაზრახული...
აქამდის ნდომით და ახლა ბოღმით,
მოთრეული და გადმონთხეული...

ჩეთი-ჩესია_ერთი წესია:
ნაღველი,ოხვრა და ფიქრის ზღვები...
დაუხშობელი,ჩაუქრობელი,
მოციმციმეი და ჭირის მთები...
...
კომენტარები (0)