0

***(და ხარობს ესე სამყაროება...)


ჩამავალ სხივებს სინათლე ჩასდევს,
გულს კი შეიპყრობს ფიქრები ვრცელი...
ამ გულის ფიქრებს ნაღველი თან სდევს
და იბადება გრძნობები წრფელი:..
ყველა მიწიერს,ამაოებას
დაარქმევ,გროვით,რთული რითმების...
და ხარობს ესე სამყაროება,
როგორც სხივებში გუნდი ჩიტების...
კომენტარები (0)