0

ქალავ, მთისაო...


ნაროულასთან გადეყარა მინდია ირემს...
ალუდა ცხრომით მისცემია უზადო ფიქრებს...
თებულო მოჰყეფს,ნისლებს,და ირევს...
ქალავ,მთისაო,უწილადე ეგ გული ვინმეს,
თორემ,ხომ ხედავ, „ყელის“ ნაჟურს არაგვი ილევს,
თორემ,ხომ ხედავ,ვერა ულხინთ არხოტის იებს...
„გატეხე ფიცი“,აალერსე ეგ გული ვინმეს
და ხილულ ჰქმენი შუქი ცხოველი მთებსა და მინდვრებს...
კომენტარები (0)