0

***(შენს ლოდინში ჭაღარამ მძლია...)დ


როგორ გასულა წელი მრავალი,
ვერ შემიტყვია...
კვლავ ძველებურად ქრის იალქანი,
მიჰყვება ნიავს...
და განვლილი გზის განქიქების
შემიჩნდა ჭია...
რაა სიცოცხლე,შენს ლოდინში,
ჭაღარამ მძლია...
კომენტარები (0)