0

***(ნიავო,ნუ ქრი ამ ჩემს კალთებზე...)


ნიავო,ნუ ქრი ამ ჩემს კალთებზე,
დავბერდი,დროიც მომიჭამია...
_ვერ შეგიბრალებ,მუხა ბატონო,
  ცუდი ამბავი მომიტანია...
_მაშინ წასვლის დროც უკვე დამდგარა:
  მუმლის სალუკმოდ როს მიღვაწია?!.
კომენტარები (0)