0

***(დროა!დავშორდე „მიმოხილვათა“...)


დროა!დავშორდე „მიმოხილვათა“,
გაუცხადებელ გრძნობების მორევს...
გავლიო დღენი გულის ფრიალში?
_არ მინდა,განა დასაძრახია?
...
ვშიშობ,_სიჩუმის დარღვევის შემდეგ,
რა ვპოვო კვალად გასახარისა?!.
კომენტარები (0)