0

***(ვაი,როგორ ჩუმად ღელავს ზღვა...)


ვაი,როგორ ჩუმად ღელავს ზღვა,
უი,როგორ ჩუმად კვნესის ლელი,
ის ბუნება:კორდი,ღელე,მთა_
გამიხადა ღმერთმა სანატრელი_:
რომ ჭექდა და რომ ბედავდა ცას,
შესწვდენოდა ლაჟვარდფერი ხმებით,
დაჩოქილი_უღიმოდა ავს,
გასაჭირში_მამაცური თმენით!
რომ მინდოდეს,რომ მიჯობდეს მთლად
ავამღერო ტირიფი და რთხმელი,
ზღვა არ მაძლევს ზღვა არ მართმევს ბანს,
რად ვივარგებთ ნაკუწ-ნაკუწ ლხენით?!
რად დამცხრალხარ,ნატვრისთვალო,რად,
კაცის ჭიამ გაგიძარცვა მხრები,
მონაგარმა ცოდვა დაგდვა ცხრა,
თუ არაგვმა დაგიჟანგა ხერგი?!.
არა,გული,ვერ გაუძლებს,მკლავს...
ის მთა-ბარი მენატრები ძველი!
გევედრები,გამიბრწყინე,ღმერთო,
როგორც ხატი-საფიცარი შენი!..
კომენტარები (0)