0

თბილისს


შენ,ალმასის თვალს,ბრილიანტის ბუდეში ჩასმულს,
შარავანდედი ლანდად გეკვრის მთაწმინდის მთვარედ...
შენ,გაბრწყინებულს,ვით ედემის ბაღად ანთებულს,
გაცისკროვნება გიწერია ცის კაბადონზე!..

(შარავანდედი_სამეფო გვირგვინი)
კომენტარები (0)