0

მარად Liberta-იბერთა!


უღრუბლო ზეცა-იბერთა,
მარადი მზე და Liberta...
კვლავ სადღეგრძელო იბერთა
და,კვლავ, Liberta-იბერთა:ამიერთ და იმიერთა!

იბერის დიდი იმედთა
ქართვლის ციაგით ირწევა...
სულთამაღლება-იბერთა,
,,ზურგის ქარი" და Liberta:ამიერთ და იმიერთა!

აჰა,Liberta-იბერთა!
მარად Liberta-იბერთა!

.
კომენტარები (0)