0

ეს ბუნება ჩემია


ყელს იღერებს ღაბუა,
სალამს გვეტყვის სოსანი,
და ბუნებას მალულად
ესტუმრება მგოსანი...

დელი-დელა-დელია,
ეს მთა-ველი ჩემია,
ირგვლივ რაც რომ მწვანეა
სულ წალკოტ-ედემია...

მზე ცის თაღზე ამოვა,
მწვანეთ ამცნობს დილას,
ჭირხლი თვალს ჭრის მალულად
ტოროლას და სკვინჩას...

რუ ტკბილ ზღაპარს გვიმღერებს,
სიო მისი ბანია,
ირგვლივ რაც მწვანე არის
სულ ჩემი მთა-ბარია!

(ჭირხლი_მცენარეებზე და სხვა 
საგნებზე წიწვივით შეყინული ორთქლი)
კომენტარები (0)