0

მთვარე


ცივ გორაკთა ლამპიონად ანთებული,
იდუმალ ტყის მნათობელი ვარსკვლავი,
მზისა შუქთა შეუხრელად დამწუნველი,
მოელვარე,თავმომწონე მწყაზარი...
...
ხანაც ისეთ ნახატს გავხარ,ყარიბს,
ვერცერთ ფუნჯს რომ დაუხატავს ქვეყნად...
ცაში არსად მოიძებნა შენი დარი,
ვერვინ შესწვდა შენ დიდების მწვერვალს!

(მწყაზარი_მეტად ლამაზი;
ყარიბი_უცხოობაში მყოფი).
კომენტარები (0)