0

***(ცრემლმორეული გიცდის სოსანი...)


ო,სიყვარული საგზლად წაიღე,
არ გაგახსენდა...
გაღმა ნაპირას გიცდის სოსანი,
არ გეცოდება?..
ცრემლმორეული ღმერთს ევედრება შემობრუნდესო...
_გული გამითბოს ერთი კოცნით,რა დაშავდება?
...
ნუ გაიმეტებ,შემოხედე,არ გეცოდება,
ცრემლმორეული ნაპირს გაღმა რომ გელოდება?..
კომენტარები (0)