0

,,ნისლი ფიქრია მთებისა"


,,ნისლი ფიქრია მთებისა,
                      იმათ კაცობის გვირგვინი..."
                                     ვაჟა-ფშაველა

ჰეი,ბარზედ რომ ჩამოწექ,
რად არ გვიყადრი თავსაო?
გულმართალ კაცსა რას ერჩი,
რად გაუმრუდებ გზასაო?!.

ან იქნებ თავი გგონია
ბუმბერაზ მთათა მპყრობელი,
ბორბალოს სხივი ჰფენია,
არის შენზედა მწყრომელი!

აკეცე გუდა-ნაბადი,
ახლა ბევრისა თმენისად...
ფშავს გაეშურე,გამაგრდი,
,,ნისლო ფიქრი ხარ მთებისა"!..
კომენტარები (0)