0

ირი


ყველა სიტყვა ირის თმებმა,
ირის სახემ, ირის ხმამ და
ირის მონაყოლმა. მთებმა.
აერიდე კლდეს და ხრამს და
ირიმ მითხრა. მეგობარმა
მეგობარმა. მეგობარმა!
სხვათა შორის მებრძოლმა და
სხვათ შორის მეომარმა.
ირი იყო.
კომენტარები (0)