0

კახეთში ყვავიან მაყვლები


__________
მაყვლები ყვავიან თეთრად და ვარდისფრად,
მწვანე მიდამოს მით უფრო ატკბობენ,
ნიავთა სიმღერას მღერიან ნამდვილად,
და ერთმანეთის სურნელით ხარობენ,
მარტო აქ არის ასეთი მაისი,
რომ თავის მზერით თვით კაცსაც ახმობს.
ლამაზი, ყვითელი ბალახთა ყვავილი,
მაყვლის სიმღერით ჩემსავით ხარობს.
მაისის მიწურულს მით უფრო მშვენდება,
აი, იმ გორაზე ბიბინა ტყეები,
და ხშირ ხეებში ცარიელ მიდამოს
უხდება ბალახი, მკვეხარა გვიმრები,
უბერავს ნიავი დაღესტნის მხარიდან,
ნეკრესის მხარეს კი შვენიან მაყვლები,
აი, ეს არის ჩემი შარიდან,
მაყვლებით შემოსილი მზისფერი კახეთი.
__________
გიორგი ზუბიტაშვილი
22.05.2018/17:56
კომენტარები (0)