გამოდარება

არა და არა! საუკუნევ, ლექსად სათქმელო, 
არა და არა! წუთ-წამებო მოოქროვილო, 
როგორ აგიხსნა შენდამი ტრფობა წუთისოფელო, 
წუთისოფელში ჭირ-ვარამო მოსევდისფერო. 
__________ 
ოხ, რა ძნელია გაუძლო ცრემლის გაეშმაკებას, 
თვალდახუჭული ვეღარ გაივლი გზას შენს სამყოფელს, 
მაგრამ მოელი ღამ-ღამობით გაელვარებას, 
და სხეულს ატან სტრიქონებში ფიქრის დამპყრობელს, 
__________ 
წყეულნიც იყავ მოგონებებო გულის ეშმაკნო, 
გულის საფეთქელს ასე მძიმედ რომ მოსდებიხართ, 
გამოდარების იმ ერთადერთ დღეს ცად გაუმარჯოს, 
ცად ვარსკვლავები როს ანათებენ ბნელ დედამიწას. 
__________ 
(გიორგი ზუბიტაშვილი) 
30.01.2018/23:35სთ