თორმეტის ოცდასამი წუთია

__________ 
თორმეტის ოცდასამი წუთია, 
ძაღლები ყეფენ, ნისლებს აფრთხობენ, 
შუა ღამეა, შუა ღამეა, 
ისევ დაღლილი ფიქრნი მსტუმრობენ. 
__________ 
ისე ღრმად მიჭერს კლანჭებს ეს ღამეც, 
ისიც მიბიძგებს რომ კვლავ ვიფიქრო, 
შუა ღამეა, შუა ღამეა, 
რა გავაკეთო? 
__________ 
წყაროს წყალს თითებს ძნელად შევუშვერ, 
და დაღილ თვალებს წუთით მივანდობ, 
თორმეტის ოცდასამი წუთია, 
რა გინდა ღამეო, რაღა გიამბო?! 
__________ 
09.02.2019/23:39