უჩვეულო წვიმა

__________ 
წვიმდა და მძივის თითო ნაგლეჯი, 
ჩაფიქრებულ ხალხს მხრებს უსველებდა, 
წვიმდა და ქუხდა შავი ღრუბელი. 
__________ 
მცენარეებთა ტირილს გავუძელ, 
წუხდა სისველით ლურჯი ენძელა, 
უგულომ კანი დამისველაო, იმას ამბობდა. 
__________ 
დღემ სათითაო ლექსი დაფანტა, 
წვიმაში ვკრეფდი ლექსთა ნაგლეჯებს, 
რა ვქნა, მე შემხვდა მაგის უღელიც, 
სჯობს რომ დავჯერდე. 
__________ 
09.02.2019/21:10