0

წერილი ციდან


თქვენ ჩემ საფლავზე გაშლილი ვარდის,
დაუცხრომელი სურნელი აგდით,
მე თქვენში ვპოვე ცხოვრების აზრი
და ახლაც ციდან დაგხარით კრძალვით
და როცა დროში დაფერფლილ ლექსებს,
ნიავი კრთომით მაფენს, მაგებებს,
მათ ტკივილებზე ვუყვები ღმერთებს,
და ყველა მათგანს ამ ცას ვავედრებ,
თქვენ ზედ ჩემ გულზე ნაზარდი ვარდის,
დაუცხრომელი სურნელი აგდით.
კომენტარები (0)