0

112


კაცი ყოველთვის ცდილობს უარყოს ის რისი დამტკიცებაც (გამოხატვაც) არ შეუძლია.
                                                   პოლ ვალერი
კომენტარები (0)