0

117


ბოლოს და ბოლოს, ეს უბადრუკი სიცოცხლე არა ღირს იმად, რომ ჩვენს ჭეშმარიტ რაობას მსხვერპლად ვწირავდეთ იმას რადაც გვსურს ვჩანდეთ,
მით უმეტეს, როდესაც ვიცით, თუ ვის თვალში ან რა თვალში უნდა ვჩანდეთ. 
                                                        პოლ ვალერი
კომენტარები (0)